Personvern - Charge up your Day!

Personvern

§ 1

Informasjon om innsamling av personopplysninger

 1. Vi vil her informere om innsamling av personopplysninger ved bruk av nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan relateres til deg personlig, f.eks. navn, adresse, e-postadresse og din bruk av nettstedet.

 2. Ansvarlig iht. art. 4 avsnitt 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er

  MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
  Aloys-Mennekes-Str. 1
  D-57399 Kirchhundem
  Tyskland

  Tlf. +49 (0) 27 23 / 41 – 1
  Faks +49 (0) 27 23 / 41 – 2 14
  E-post: e-post@MENNEKES.de

  Du når vårt personvernombud på
  dataprotection@mennekes.de
  (Du kan også bruke postadressen med tillegget "der Datenschutzbeauftragte".)

 3. For enkelte funksjoner tilknyttet tilbudet vårt kan det være ønskelig å bruke andre tjenesteytere, eller å bruke opplysningene dine i forbindelse med reklame. Vi informerer derfor her detaljert om prosessene som er aktuelle i slike tilfeller. Vi oppgir også de fastsatte kriteriene for hvor lenge opplysninger kan lagres.

 

§ 2

Dine rettigheter

 1. Når det gjelder personopplysningene som angår deg, har du følgende rettigheter overfor oss:

  -     Rett til innsyn,

  -     rett til korrigering og sletting,

  -     rett til begrensning av behandling av personopplysningene,

  -     rett til å protestere mot behandling av personopplysningene,

  -     rett til dataportabilitet.

 2. Du har dessuten rett til å klage til datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Ansvarlig datatilsyn er "Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen" (https://www.ldi.nrw.de).

 

§ 3

Innsamling av personopplysninger når du besøker vårt nettsted

Hvis du bruker nettstedet bare for å informere deg, hvis du altså ikke registrerer deg eller gir oss informasjon om deg på andre måter, samler vi bare inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Når du ser på nettstedet vårt, samler vi inn opplysninger som er nødvendige av tekniske grunner. De hjelper oss med å vise deg nettstedet vårt og garanterer at det er stabilt og trygt. Det dreier seg om følgende opplysninger (rettslig grunnlag er GDPR art. 6, avsnitt 1, S. 1 bokstav f):

-     IP-adresse

-     Dato og klokkeslett for besøket

-     Avvik fra Greenwich Mean Time (GMT)

-     Tilgangsstatus / HTTP-statuskode

-     Overført datamengde

-     Nettsted forespørselen kommer fra

-     Nettleser

-     Operativsystem og grensesnitt

-     Språk og nettleserversjon

 

§ 4

Behandling av personopplysninger ved jobbsøknader

 1. Når du søker jobb hos en av bedriftene i MENNEKES-gruppen, gir du bedriften tilgang til personopplysningene du oppgir i søknaden din. Opplysningene dine lagres og behandles da i systemene hos MENNEKES, men også i systemene til vår programvarepartner Haufe-umantis AG. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG er behandlingsansvarlig som presisert i artikkel 4, avsnitt 7 av GDPR, og Haufe-umantis AG er databehandler som presisert i artikkel 28 i GDPR.

 2. I tillegg til informasjonen som er nevnt i §3, samler vi i løpet av søknadsprosessen også inn andre opplysninger. Det dreier seg blant annet om følgende:

  -          Basisopplysninger (tiltale, etternavn, fornavn, fødselsdato, adresse)
  -          Søknadsopplysninger (CV, vitnemål, attester)
  -          Kommunikasjonsopplysninger (telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse)
   
 3. Opplysningene du oppgir, behandles strengt fortrolig og anonymt i databasen over søkere. Tilgang til opplysningene har medarbeiderne i personalavdelingen og medarbeiderne i avdelingene i MENNEKES-gruppen som har ansvar for å velge ut personell. Personopplysningene gis ikke videre til personer eller bedrifter utenfor MENNEKES-gruppen som ikke deltar i ansettelsesprosessen. De blir heller ikke brukt til andre formål enn det som er beskrevet her. I anonymisert form kan opplysningene bli brukt til statistiske formål. Det er da ikke mulig å spore opplysningene tilbake til enkelte personer. Vi garanterer trygg overføring og oppbevaring av opplysningene.

  Opplysningene om søkere slettes forskriftsmessig når søknadsprosessen er avsluttet, eller når den lovbestemte fristen for oppbevaring av opplysningene er utløpt. Unntak kan forekomme hvis det er gitt eksplisitt samtykke til å lagre opplysningene lenger. Hvis søknaden fører til en ansettelse hos MENNEKES, tilføyes personopplysningene eller et utdrag av disse til personalmappen.

 4. Samtykke til databehandling iht. art. 6, avsnitt 1, bokstav a i GDPR gjelder prinsipielt bare for personer som har fylt 16 år. Behandling av personopplysninger for personer som ikke har fylt 16 år, er iht. til art. 8, avsnitt 1 i GDPR bare mulig hvis foreldre eller andre foresatte tar ansvar for samtykket eller aksepterer samtykket. Ved behandling av personopplysninger for mindreårige under 16 år forutsettes det derfor at foreldre eller andre foresatte har akseptert det. Denne forutsetningen bygger på at det er i søkerens og foresattes interesse at en søknadsprosess kan gjennomføres. Det rettslige grunnlaget er her artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f.§ 5

Behandling av personopplysninger ved forretningsforbindelser

 1. Hvis du har gitt oss personopplysninger for å oppfylle en (foreløpig) kontrakt eller av årsaker som har med markedsføringsteknikk å gjøre, lagrer vi flere personopplysninger. Det kan her dreie seg om følgende typer opplysninger, alt etter hvilken bruk som foreligger:

  -          Basisopplysninger (f.eks. navn, tiltale, tittel)
  -          Kommunikasjonsopplysninger (telefon, e-post, adresser)
  -          Kontraktopplysninger (f.eks. kontraktdetaljer, ytelser, kundenr., betalingsfrister, bankforbindelse)
  -          Kundehistorikk (f.eks. e-poster, dokumenter, anrops-/samtalelogger, spørreskjema
  -          Opplysninger om kontraktfakturering og betaling
  -          Planleggings- og styringsopplysninger (f.eks. behandlingsstatus, oppgaver som skal utføres)
  -          Andre opplysninger (fra tredjeparter, f.eks. fra kredittopplysningsbyråer eller fra offentlige registre)

 2. Det kan forekomme at kunder av MENNEKES ønsker en direkte levering fra tredjepart. I dette tilfellet får MENNEKES basisopplysningene og kommunikasjonsopplysningene fra kundene til våre kunder, som ikke står i noe direkte kontraktsforhold til MENNEKES. Disse opplysningene blir utelukkende brukt til å oppfylle kontraktsforpliktelser overfor kunder av MENNEKES, og for å få sendt varene til riktig leveringsadresse. Disse opplysningene fra tredjeparter brukes ikke til andre formål enn til å oppfylle kontrakten. Opplysningene beskyttes på samme måte som alle andre opplysninger fra direkte forretningspartnere av MENNEKES, med dertil egnede tekniske og organisatoriske tiltak.

 3. De forskjellige kategoriene av personopplysninger som er stilt til disposisjon, behandles og lagres for at kontrakten skal kunne gjennomføres. De oppbevares i henhold til gjeldende lovpålagte plikter.

 4. Behandling av de typene opplysninger som er oppgitt her, skjer utelukkende på grunnlag av rettslig legitimitet som oppført i §9.

 

§ 6

Henvendelse via nettstedet

 1. Hvis du henvender deg til oss via e-post eller ved hjelp av et kontaktformular, lagrer vi opplysningene du gir oss (e-postadresse, ev. navn og telefonnummer) for å kunne svare på spørsmålene dine. Hvis det er nødvendig for å svare deg og svarene er i din interesse, eller hvis du har gitt uttrykkelig tillatelse til det, videresender vi forespørselen og opplysningene til MENNEKES-datterselskap, også i andre land (iht. til .GDPR art. 49, avsnitt 1). Hvis en forespørsel krever det og hvis brukeren har valgt det på forhånd, kan enkelte forespørsler også sendes videre til MENNEKES' partnerbedrifter. Opplysningene vi samler inn i slike sammenhenger, blir slettet når lagringen ikke lenger er nødvendig. Hvis vi har plikt til å oppbevare opplysningene, begrenser vi behandlingen av dem. 

 2. Vi gjør oppmerksom på at e-poster som sendes ukryptert eventuelt kan leses av andre uten at noen merker det. Innholdet kan også endres hvis kryptering ikke brukes. MENNEKES bruker også spamfilter mot uønsket reklame. Unntaksvis kan dette filteret også feilaktig avvise vanlige e-poster. E-poster som inneholder virus/malware blokkeres før levering.

 

§ 7

Dataoverføring til andre land

Som regel blir personopplysninger ikke overført til stater utenfor den europeiske union (såkalte tredjeland). Unntak kan skje hvis det er lovbestemt (f.eks. skatterettslige rapporteringsplikter), eller hvis du har gitt MENNEKES samtykke til dette fordi forespørselens art tilsier at det er i den berørte parts interesse. Innenfor MENNEKES-gruppen kan personopplysninger bli overført hvis det er nødvendig for å utføre aktivitetene. Overføring av personopplysninger gjelder spesielt for overføring fra utenlandske filialer til Tyskland. Hvis opplysninger overføres f.eks. til Sveits eller USA, er denne overføringen legitimert gjennom art. 44 ff. i GDPR, med tilhørende reguleringer. 

 

§ 8

Nyhetsbrev

 1. Du kan registrere deg for å motta vårt nyhetsbrev. Da må du oppgi e-postadressen din. Andre opplysninger, for eksempel fullstendig navn, er frivillige og tjener bare til å gjøre tjenesten bedre. Du kan når som helst avbestille nyhetsbrevet ved å trykke på lenken i e-posten. Ved registrering for nyhetsbrev bruker vi double-opt-in-prosessen for å verifisere e-postadressen din og kontrollere at du virkelig vil ha nyhetsbrevet.

 2. Hvis brukeren eksplisitt har samtykket til dette, kan vi bruke en personrelatert sporing av nyhetsbrev. Når et nyhetsbrev leveres, kan MENNEKES registrere bestemte opplysninger om mottakeren, f.eks. om når mottakeren henter et nyhetsbrev, dessuten IP-adressen og opplysninger om hvilket e-postprogram som brukes (client). Slik kan vi opprette statistiske analyser og måle om markedsføringskampanjer på nett er vellykkede eller mislykkede. Ved hjelp av den personrelaterte sporingen kan vi også sende mottakeren et nyhetsbrev som er skreddersydd for hans eller hennes behov. Navnet på bildefilen blir individualisert for hver enkelt mottaker av e-post ved at det vedlegges en entydig ID. MENNEKES vet da hvilken ID som hører til hvilken e-postadresse. Ved å hente bildet kan vi bestemme hvilken mottaker av et nyhetsbrev som nettopp har åpnet e-posten. Disse opplysningene gis ikke videre til tredjeparter. Personer som berøres av dette, kan når som helst avvise både personrelatert sporing og ikke-personrelatert sporing av nyhetsbrev. Hvis du avviser personrelatert sporing, vil vi fremdeles sende deg et generelt nyhetsbrev. Hvis du ikke lenger vil motta et nyhetsbrev, gjelder dette automatisk for alle typer nyhetsbrev. Mulighetene for å avvise nyhetsbrev, er også oppført nederst på hvert nyhetsbrev.

 

 

§ 9

Rettslig grunnlag for behandlingen

Hvis ikke annet er oppgitt, behandler vi personopplysninger som stilles til disposisjon for oss i henhold til GDPR art. 6, avsnitt 1 bokstav a, hvis vi har fått det nødvendige samtykket for behandling av disse opplysningene. Hvis personopplysningene gis for å oppfylle en avtale eller et avtaleutkast, behandler vi opplysningene i henhold til GDPR artikkel 6, avsnitt 1 bokstav b. Hvis vi er forpliktet til å behandle personopplysninger (f.eks. i forbindelse med skattemessige plikter), behandler vi opplysningene i henhold til GDPR artikkel 6, avsnitt 1 bokstav c. Behandlingen kan imidlertid også ha bakgrunn i en berettiget interesse fra MENNEKES' side. I slike tilfeller er det rettslige grunnlaget GDPR artikkel 6, avsnitt 1 bokstav f. Berettiget interesse kan bl.a. være å opprettholde vår rettslige disposisjonsevne samt våre medarbeideres og aksjonærers ve og vel.

 

§ 10

Informasjonskapsler (cookies)

Navn på informasjonskapselen

Bruk

Formålet med behandlingen

Type

Varighet

_ga

Google Analytics

Brukerens ID

Persistent

2 år og 13 dager

_gat

Google Analytics

Begrensning av antall forespørsler

Transient

1 minutt

_gid

Google Analytics

Brukerens ID

Persistent

1 dag

cookieconsent_dismissed

 

Samtykke til behandling med informasjonskapsler

Persistent

1 år

__cfduid Myfonts Informasjonskapsel som identifiserer brukeren og fastsetter sikkerhetsinnstillinger. Persistent 1 år

fe_typo_user

Typo3

Informasjonskapsel som samler alle forespørsler fra brukeren og nettleseren

Transient

Nettleserøkt

ga-disable-UA-XXX

Google Analytics

Informasjonskapsel som deaktiverer Google Analytics-informasjonskapsler

Persistent

Permanent

CONSENT

Google

Informasjonskapsel som lagrer samtykket til bruk av informasjonskapsler

Persistent

Permanent

NID

Google

I denne informasjonskapselen lagres en ID, foretrukne innstillinger som språk, antall søkeresultater og bruk av Google SafeSearch-filter

Persistent

6 måneder

OTZ

Google

Brukes til analyse av nettstedbesøk

Persistent

1 måned

1P_JAR

Google

Brukes til optimering av reklamevisning på Google-nettsider

Persistent

1 måned

 

 1. I tillegg til opplysningene vi allerede har nevnt, lagres det informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din og tilordnes til den nettleseren du bruker. Ved hjelp av disse informasjonskapslene får de som har plassert informasjonskapselen (i dette tilfelle vi) visse opplysninger om deg. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De brukes for å gjøre hele nettilbudet vårt mer brukervennlig og effektivt.

  Du kan konfigurere innstillingene for nettleseren din som du vil. Du kan for eksempel avvise tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du da eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden. Informasjonskapslene nevnt ovenfor lagres første gang du besøker nettstedet vårt. Andre informasjonskapsler kan lagres senere, f.eks. hvis du ser på YouTube-videoer. Du finner mer informasjon om dette under §14.

 2. Nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler. Vi vil her si mer om omfanget og måten disse fungerer på:

  -     Transiente informasjonskapsler

  -     Persistente informasjonskapsler

  Transiente informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. De vanligste kalles øktinformasjonskapsler. De lagrer en såkalt økt-ID som kan brukes til å tilordne de forskjellige forespørslene som kommer fra nettleseren din i løpet av en økt. På denne måten kan datamaskinen gjenkjennes hvis du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktinformasjonskapsler slettes når du logger deg ut eller lukker nettleseren. Persistente informasjonskapsler slettes automatisk etter en fastsatt tid som kan variere fra informasjonskapsel til informasjonskapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapsler i personverninnstillingene i nettleseren din. Videre bruker vi HTML5-storage objects som lagres på enheten din. Disse objektene lagrer nødvendige opplysninger uavhengig av hvilken nettleser du bruker og har ikke automatisk utløpsdato. Du kan hindre bruken av HTML5 storage objects hvis du bruker nettleserens privatmodus. Vi anbefaler også å slette informasjonskapsler og nettleserhistorikken med jevne mellomrom. Informasjonskapsler fra Google Analytics kan dessuten deaktiveres ved hjelp av en såkalt opt-out-informasjonskapsel. Du finner mer informasjon under §11.

 

§ 11

Google Analytics

MENNEKES bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om din bruk av nettilbudet vårt, blir som regel sendt til en av Googles servere i USA og lagret der.

På oppdrag fra oss bruker Google denne informasjonen til å analysere bruken av nettilbudet vårt, til å lage rapporter over aktiviteter som er tilknyttet nettilbudet og til å utføre andre tjenester for oss som har med nettilbudet vårt og internettbruk å gjøre. Det kan opprettes pseudonyme brukerprofiler for brukere på grunnlag av opplysningene som behandles.

Vi bruker Google Analytics bare med aktivert IP-anonymisering. Det betyr at Google forkorter IP-adressen din før den sendes til USA, enten i et av landene i den Europeiske Union eller i et av de andre landene som har sluttet seg til EØS-avtalen. Bare unntaksvis sendes hele IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. IP-adressen som overføres fra nettleseren din, blir ikke kombinert med andre opplysninger fra Google.

Brukere kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å foreta visse innstillinger i nettleseren. Brukere kan dessuten hindre at opplysningene som opprettes av informasjonskapselen om bruken av nettilbudet vårt, registreres og behandles hos Google. Dette kan gjøres ved å laste ned og installere en nettleser-plugin. En slik plugin er tilgjengelig på følgende lenke:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.

Brukeren kan også hindre at Google Analytics registrerer opplysninger ved å klikke på følgende lenke. Da settes en såkalt opt-out-informasjonskapsel som hindrer at opplysningene dine registreres når du besøker nettstedet vårt:


Mer informasjon om Googles bruk av opplysninger til reklameformål, om innstillingsmuligheter og muligheter til å reservere deg mot slik bruk, finner du på Googles nettsider: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=no ("Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Bruk av personopplysninger i forbindelse med annonsering"), http://www.google.de/settings/ads ("Kontroller informasjonen Google bruker for å vise deg annonser") og http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bestem hvilke annonser Google skal vise deg").

 

§ 12

Google Maps

MENNEKES bruker Google Maps API for å vise geografisk informasjon på sine internettsider. Google Maps leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I denne forbindelsen blir opplysninger om hvordan besøkende på nettsiden bruker kartfunksjonene innsamlet, behandlet og brukt. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du i at opplysningene som samles inn automatisk eller som du oppgir selv (inklusive IP-adressen), behandles og brukes av Google, en representant for Google eller en tredjepart. Mer informasjon om Googles databehandling finner du i Googles vilkår for databehandling på https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no.

 

§ 13

Google AdWords

MENNEKES' nettsted bruker annonsesystemet "Google Adwords" og conversion tracking-funksjonen. Det betyr at det plasseres en informasjonskapsel når brukeren klikker på en annonse fra Google. Disse informasjonskapslene mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlige identifisering. Hvis brukeren besøker visse sider på nettstedet til en Adwords-kunde og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan Google og MENNEKES se at brukeren klikket på en annonse og ble ledet videre til den aktuelle siden. Hver Adwords-kunde får sin egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores via nettsteder til andre Adwords-brukere. Informasjonen som innhentes ved hjelp av conversion cookies, brukes til å lage conversion-statistikk for Adwords-brukere som har valgt å bruke conversion tracking. MENNEKES får oppgitt totalt antall brukere som har klikket på en annonse og som har blitt ledet videre til en side med en conversion tracking-tag. MENNEKES får imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukere personlig. Hvis en bruker ikke vil delta i denne sporingen, kan han eller hun reservere seg mot den. Det kan for eksempel gjøres ved å deaktivere Google conversion tracking-informasjonskapsler i nettleseren. En annen mulighet er å deaktivere plassering av informasjonskapsler generelt. Hvis ingen informasjonskapsler er plassert, tas ingen informasjon opp i conversion tracking-statistikkene.

Mer informasjon om Googles personvernregler finner du på: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no.


§ 14

YouTube – bruk av YouTube i utvidet personvernmodus

Vi bruker YouTube for videoer som er en del av nettstedet vårt. YouTube er et firma som tilhører YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Som de fleste nettsteder bruker også YouTube informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukere av en nettside. Videoene er imidlertid implementert i utvidet personvernmodus, slik at relevante informasjonskapsler først plasseres når du spiller av en video. YouTube erklærer at de blant annet bruker slike informasjonskapsler til å registrere videostatistikk, til å unngå svindel og til å blir mer brukervennlig. Uavhengig av avspilling av en video fører dette til at det opprettes forbindelse til Google "DoubleClick"-nettverket. Dette kan utløse videre databehandling. MENNEKES har ingen innflytelse på dette. Mer informasjon om personvern hos YouTube finner du i YouTubes personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no

 

§ 15

Google Web fonts

For å kunne vise innholdet på nettsidene våre korrekt og visuelt fordelaktig uansett hvilken nettleser besøkende bruker, bruker vi på vårt nettsted skriptbibliotek og fontbibliotek som f.eks. Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). For å unngå at fonter lastes flere ganger, overføres Google Web Fonts til cachen i nettleseren din. Hvis nettleseren ikke støtter Google Web Fonts eller blokkerer tilgangen til dem, vises innholdet i en standardskrift.

Når skriptbibliotek eller fontbibliotek anropes, utløser det automatisk en forbindelse til leverandøren av biblioteket. Det er teoretisk mulig at leverandøren av slike bibliotek samler inn opplysninger. Personvernretningslinjene til bibliotekleverandøren Google finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no

 

§ 16

MyFonts

For å vise fonter på nettsiden vår, bruker vi webfonts fra "myfonts.com", en fonttjeneste fra MyFonts lnc. ("myfonts.com"), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. MyFonts stiller lisensierte skrifttyper til disposisjon som kan implementeres på nettsider. I forbindelse med regnskap og lisenskontroll er det lagret en såkalt sporingspiksel / web beacon fra MyFonts på nettsiden vår. Ved hjelp av denne kan f.eks. IP-adressen eller tekniske data for enheten til besøkende overføres til MyFonts.

Mer informasjon om web fonts fra MyFonts finner du her: http://www.myfonts.com/info/webfonts/. Informasjon om privatsfæren finner du i MyFonts Privacy Center (http://www.myfonts.com/info/legal/).

 

§ 17

Bootstrap

På nettsiden vår lagres en Javascript-kode for firmaet LLC. NetDNA, 3575, Cahuenga Blvd Suite 630, Los Angeles, CA 90068, USA (heretter: Bootstrap CDN). Hvis du har aktivert javascript i nettleseren din og ikke har installert blokkering av javascript, vil nettleseren din ev. overføre personopplysninger, f.eks. IP-adresse, til Bootstrap CDN. Vi vet ikke hvilke tjenester Bootstrap CDN kobler sammen med opplysningene de får og hva Bootstrap CDN bruker opplysningene til. Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen fra Bootstrap CDN (https://www.maxcdn.com/legal/). For å hindre utføring av alle javascript-koder fra Bootstrap CDN, kan du installere en blokkering av javascript (f.eks. https://www.noscript.net eller https://www.ghostery.com).

 

§ 18

Eksterne lenker

Nettsiden inneholder også eksterne lenker til andre nettsteder. MENNEKES har ingen innflytelse på innholdet på disse nettstedene. Derfor kan MENNEKES ikke ta noe ansvar for slikt innhold. Det er den enkelte tilbyderen som er ansvarlig for informasjonen som stilles til disposisjon på disse sidene. Da lenkene ble opprettet, kunne vi ikke oppdage noen lovbrudd. Hvis MENNEKES skulle få kjennskap til slike lovovertredelser, vil vi fjerne lenken umiddelbart.

 

 

Status: 08/2018