• Charge up your Property!

    De nyinstallerte ladestasjonene øker verdien på boligene, og beboerne kan kjøre på en mer miljøvennlig måte. Faktureringsmulighetene er enkle og brukervennlige.

    Irene, 60 år, styreleder i borettslag

    Charge up your Property!

    De nyinstallerte ladestasjonene øker verdien på boligene, og beboerne kan kjøre på en mer miljøvennlig måte. Faktureringsmulighetene er enkle og brukervennlige.

    Irene, 60 år, styreleder i borettslag

Smart. Fleksibelt. Oversiktlig.

MENNEKES ladeløsninger for fellesgarasjer og parkeringsanlegg.

Enkelt å belaste strømmen på rett bruker.

Vi trodde det ville bli utfordrende å finne en ladeløsning som var både god og rettferdig for alle i borettslaget, men installatøren forklarte at det enkelt kan løses med AMTRON ladestasjoner. De med fast parkeringsplass fikk installert AMTRON Xtra ladestasjon med innebygget kWh-måler som registrerer forbruket. På fellesplassene fikk vi AMTRON Premium ladestasjoner. Disse kan nemlig brukes med RFID-brikker for tilgangsstyring slik at vi får riktig registrering av forbruk per bruker. 

eMobility Gateway.

Per i dag syns vi det fungerer perfekt med manuell avregning av ladestasjonene. Men vi ser jo at det kan komme behov for en automatisering på sikt. Derfor var det veldig betryggende da installatøren fortalte oss om eMobility Gatewayen som kan benyttes for å knytte inntil 16 ladestasjoner til et intelligent, skybasert, betalingssystem. Den er kompatibel med AMTRON Xtra og Premium, og med betalingssystemer basert på OCPP-protokollen. 

Smart investering.

Investeringen i lademuligheter på området øker ikke bare eiendommenes verdi, den er også godt gjennomtenkt. Elbilene til beboerne har et stort energiforbruk. For å sikre alle parter en tilstrekkelig strømforsyning, ble det installert et laststyringssystem som fordeler strømmen. På den måten slapp vi å utvide det eksisterende anlegget, og strømforsyningen til alle beboerne ble sikret med begrensede investeringskostnader.

Flere og flere kjøpere ønsker lademuligheter. Denne etterspørselen vil bare øke i fremtiden, så investeringen i ladestasjoner gjør oss mer attraktive på boligmarkedet.

Irene, 60 år, styreleder i borettslag

MENNEKES Lösungsfinder

MENNEKES ladeløsninger for parkeringsanlegg og fellesgarasjer!

Be om tilbud

MENNEKES ladeløsninger for parkeringsanlegg og fellesgarasjer!

Be om tilbud